Note 9
Kortsiktig gjeld

2019:BLUE:20182017
Leverandørgjeld:BLUE:1 834 9071 720 1781 241 288
Skyldig feriepenger1 756 9671 695 5241 659 034
Påløpte kostnader68 618140 6256 396
Skyldig pensjonsutbetalinger-52 158-412 58385 162
Påleggstrekk, pensjonister163 223101 64170 564
Trekk av pensjonsinnskudd - SPK-8 629-1 796-6 166
Forpliktelse sluttpakker1 469 2262 669 684-
Sum annen kortsiktig gjeld:BLUE:3 397 2484 193 0951 814 989