Presentasjon av styre

Finn Melbø

Styrets leder

Direktør i Statens pensjonskasse siden 2008

Utdannet cand.polit. og cand. paed. ved Universitetet i Oslo. Melbø har lang erfaring som leder i både kommunal og statlig sektor. Fra 1993 til 2002 var han avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I 2003 ble han ekspedisjonssjef i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der han arbeidet til 2008.

Tor Kristoffersen

Styremedlem

Regionleder for Fjord1, representerer NHO Sjøfart

Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ samfunnsfaglig linje. Representerer rederienes organisasjoner.

Pål Tangen

Styremedlem fra 01.08.2018

Forhandlingsdirektør og advokat i Norges Rederiforbund

Utdannet cand.jur. med spesialisering innen arbeidsrett, sjørett og kontraktsrett. Representerer rederienes organisasjoner.

Hellen Solhaug

Styremedlem

Saksbehandler i Norsk Sjømannsforbund.
Spesialområdene pensjon, skatt og personskadeerstatning.

Utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo og Norges kommunalhøgskole. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Hege-Merethe Bengtsson

Styremedlem

Generalsekretær og advokat for Det norske maskinistforbund, DNMF

Utdannet cand. jur. med spesialisering innen internasjonal privatrett og EU- lovgivning. Advokatbevilling og offentlig godkjent rettsmekler. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Finn Melbø

Styrets leder

Direktør i Statens pensjonskasse siden 2008

Utdannet cand.polit. og cand. paed. ved Universitetet i Oslo. Melbø har lang erfaring som leder i både kommunal og statlig sektor. Fra 1993 til 2002 var han avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I 2003 ble han ekspedisjonssjef i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der han arbeidet til 2008.

Tor Kristoffersen

Styremedlem

Regionleder for Fjord1, representerer NHO Sjøfart

Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ samfunnsfaglig linje. Representerer rederienes organisasjoner.

Pål Tangen

Styremedlem fra 01.08.2018

Forhandlingsdirektør og advokat i Norges Rederiforbund

Utdannet cand.jur. med spesialisering innen arbeidsrett, sjørett og kontraktsrett. Representerer rederienes organisasjoner.

Hellen Solhaug

Styremedlem

Saksbehandler i Norsk Sjømannsforbund.
Spesialområdene pensjon, skatt og personskadeerstatning.

Utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo og Norges kommunalhøgskole. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Hege-Merethe Bengtsson

Styremedlem

Generalsekretær og advokat for Det norske maskinistforbund, DNMF

Utdannet cand. jur. med spesialisering innen internasjonal privatrett og EU- lovgivning. Advokatbevilling og offentlig godkjent rettsmekler. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.