Note 2
Anleggsmidler

ProgramvareDatautstyrInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.01.1955 172 0172 447 0331 478 28459 097 334
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler13 154 08116 972339 89113 510 944
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.1968 326 0982 464 0051 818 17572 608 278
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.1926 941 2541 816 6121 244 86430 002 730
+ Årets ordinære avskrivninger8 416 472570 40296 9159 083 789
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.1935 357 7262 387 0141 341 77939 086 519
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.1932 968 37276 991476 39633 521 759
Økonomisk levetid7 år3 år7 år-

Avskrivningsplanen har hensyntatt antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, arkivsystem mv. Det har ikke vært noen endringer i estimert levetid i 2019.