Note 6
Bankinnskudd, trekkrettigheter

2019:BLUE:20182017
Bankinnskudd, klientkonto kapitalforvaltning256 304298 7371 248
Bankinnskudd DnB40 642 25330 844 03028 510 851
Bankinnskudd Norges Bank--186 343 167
Depositum leie Anthon B Nilsen16 05216 03616 020
Sum Bankinnskudd og kontanter:BLUE:40 914 60931 158 803214 871 286

Bundne midler
Herav utgjør bundne midler kr. 25 419 330