Note 13
Pensjonsutbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden

2019:BLUE:20182017
Alderspensjoner under 67 år902 846 002883 774 657886 726 535
Alderspensjoner over 67 år8 285 37710 877 70613 897 551
Enkepensjoner37 913 62944 255 15151 856 292
Andre tillegg og fradrag15 295 66422 986 54924 842 332
Innkrevet feilutbetalt pensjon-55 430-200 033
Tilbakebetaling av premie engangsbeløp15 188 54313 908 51511 001 503
Sum pensjonsutbetalinger:BLUE:979 529 215975 858 008988 124 180
Korreksjon av fordringer på pensjoner som gjelder tidligere år-520 162-1 039 474-2 066 510
Sum pensjonsutbetalinger korrigert med fordring tidl. år:BLUE:979 009 053974 818 534986 057 670

Pensjonsutbetalingene i ordningen finansieres etter utligningsprinsippet ved at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser; av disse er krigsfartstillegget den viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten.

Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen.