Ledelse og organisasjon

Pensjonstrygden for sjømenn ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav fire medlemmer er oppnevnt etter forslag fra arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner. Arbeids- og sosialdepartementet utpeker styrets leder.

Virksomheten har 24 ansatte. Antall avtalte årsverk er 23,5 og utførte årsverk er 21,8. PTS er organisert i fem avdelinger som er direkte underlagt direktøren. Administrasjonen har kontorer i Nedre Vollgate 11 i Oslo.

Niklas Jacob Søberg

Leder for Pensjon og rettigheter

Cand. Polit. fra Universitet i Bergen. Før han kom til PTS i 2008 som saksbehandler jobbet han med pensjon i NAV, blant annet ved NAV Pensjon. I 2014 ble han seniorrådgiver og fagressurs i forbindelse med utviklingen av nytt saksbehandlersystem, og i 2016 gikk han inn i stillingen som leder for Pensjon og rettigheter.

Geir Bø

Direktør

Er utdannet siviløkonom og har vært direktør i Pensjonstrygden for sjømenn siden 2009. Han kom da fra stillingen som direktør for Bedriftskunder og medlem i toppledelsen i Statens Pensjonskasse. Før dette var han avdelingsdirektør i Sparebankens Kredittselskap AS (DNB). Han har også erfaring fra finansmiljø i internasjonalt industrikonsern, samt databransjen.

Rune Håland

Leder for Økonomi- og virksomhetsstyring

Er utdannet økonom fra BI, med påbygning innen blant annet strategi og revisjon. Han har tidligere jobbet blant annet som økonomi- og IKT-sjef i Retura Norge AS, og Konsernregnskapssjef i Brødrene Dahl AS. Han begynte i PTS i 2008.

Linn Iren Humlekjær

Leder for IT

Cand. Philol. innen Artificial Intelligence fra Universitetet i Oslo, og Executive Master of Management fra BI. Humlekjær har lang erfaring som prosjektleder. I tillegg har hun blant annet jobbet som systemutvikler og arkitekt for Statens Pensjonskasse, og seksjonssjef for IT-anskaffelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun begynte i PTS i 2012 som prosjektleder. Etter omorganisering av PTS i 2014 gikk hun inn i stilling som leder for ny IT-avdeling.

Line Wattø Larsen

Leder for Medlem og Marked

Bachelor i Business and Human Resource Management fra London Metropolitan University. Hun har tidligere jobbet i NAV Pensjon hvor hun også jobbet i Pensjonsprogrammet. Hun begynte i PTS i 2011 som kunderådgiver. I 2014 ble hun leder for Medlem og marked.

Catherine Nicolaissen

Leder for Administrasjon og HR

Cand. mag. fra Universitetet i Oslo, med etterutdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring fra HR-området, blant annet som personalrådgiver i Aetat Oslo og Akershus og seniorrådgiver i NAV Akershus hvor hun også var teamleder og fagansvarlig for HR-funksjonen. Hun kom til PTS i 2009.

Niklas Jacob Søberg

Leder for Pensjon og rettigheter

Cand. Polit. fra Universitet i Bergen. Før han kom til PTS i 2008 som saksbehandler jobbet han med pensjon i NAV, blant annet ved NAV Pensjon. I 2014 ble han seniorrådgiver og fagressurs i forbindelse med utviklingen av nytt saksbehandlersystem, og i 2016 gikk han inn i stillingen som leder for Pensjon og rettigheter.

Geir Bø

Direktør

Er utdannet siviløkonom og har vært direktør i Pensjonstrygden for sjømenn siden 2009. Han kom da fra stillingen som direktør for Bedriftskunder og medlem i toppledelsen i Statens Pensjonskasse. Før dette var han avdelingsdirektør i Sparebankens Kredittselskap AS (DNB). Han har også erfaring fra finansmiljø i internasjonalt industrikonsern, samt databransjen.

Rune Håland

Leder for Økonomi- og virksomhetsstyring

Er utdannet økonom fra BI, med påbygning innen blant annet strategi og revisjon. Han har tidligere jobbet blant annet som økonomi- og IKT-sjef i Retura Norge AS, og Konsernregnskapssjef i Brødrene Dahl AS. Han begynte i PTS i 2008.

Linn Iren Humlekjær

Leder for IT

Cand. Philol. innen Artificial Intelligence fra Universitetet i Oslo, og Executive Master of Management fra BI. Humlekjær har lang erfaring som prosjektleder. I tillegg har hun blant annet jobbet som systemutvikler og arkitekt for Statens Pensjonskasse, og seksjonssjef for IT-anskaffelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun begynte i PTS i 2012 som prosjektleder. Etter omorganisering av PTS i 2014 gikk hun inn i stilling som leder for ny IT-avdeling.

Line Wattø Larsen

Leder for Medlem og Marked

Bachelor i Business and Human Resource Management fra London Metropolitan University. Hun har tidligere jobbet i NAV Pensjon hvor hun også jobbet i Pensjonsprogrammet. Hun begynte i PTS i 2011 som kunderådgiver. I 2014 ble hun leder for Medlem og marked.

Catherine Nicolaissen

Leder for Administrasjon og HR

Cand. mag. fra Universitetet i Oslo, med etterutdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring fra HR-området, blant annet som personalrådgiver i Aetat Oslo og Akershus og seniorrådgiver i NAV Akershus hvor hun også var teamleder og fagansvarlig for HR-funksjonen. Hun kom til PTS i 2009.