Note 4
Andre fordringer

Kortsiktige fordringer2019:BLUE:20182017
Forskudd (lån)-14 09532 899
Forskudd pensjonsutbetalinger30 08235 42543 300
Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 1 761 5272 187 735426 722
:BLUE:Sum andre kortsiktige fordringer1 791 6092 237 255502 921