Nøkkeltall

De siste 10 årene har pensjonsordningen vært preget av en jevn nedgang i antall pensjonister, og dette har medført et fallende nivå på pensjonsutbetalingene. Premieinntektene varierer i takt med antall aktive medlemmer, som i stor grad har endret seg i samsvar med aktiviteten innenfor offshoresektoren. I perioden 2009 til 2014 økte aktiviteten innenfor denne sektoren, fulgt av tre år med minskende aktivitet. De siste to årene har aktiviteten igjen økt innenfor offshoresektoren, og antall aktive medlemmer i 2019 er på samme nivå som i 2009. Denne utviklingen har medført en styrket økonomi for ordningen og det forventes at overskuddet øker i årene fremover.

Premieinntekter og pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalinger

Premieinntekter

Regnskap

20192018201720162015201420132012201120102009
INNTEKTER I ALT (mill. kr.):BLUE:1 0711 0019621 0501 1551 1671 1781 2541 5171 3571 152
Herav premie fra arbeidstaker351334317336353350341306289279267
Herav premie fra rederier668620587643723728706640596570552
Herav andre inntekter101396435661
Herav tilskudd fra staten (§ 15)40465362718190100108117127
Herav garantitilskudd (§ 8)------26215516376163
Herav korrigering beregnet tilskudd------8-19-6328
Herav finansnetto1-1114577714
:BLUE:KOSTNADER I ALT (mill. kr)1 0151 0101 0221 0491 0941 1281 1781 2541 5171 3571 152
Herav pensjoner9649619751 0051 0401 0831 1371 2091 4671 3061 103
Herav tilbakebetaling av premie151411896710141919
Herav administrasjon3636353644393335363130
:BLUE:RESULTAT (mill. kr)55-10-6016139-----
:BLUE:FOND I ALT (mill. kr)273218227287286225186186186186186
Herav grunnfond--186186186186186186186186186
Herav reguleringsfond2732184110110039-----

Utvikling av premieinntekter og pensjonsutbetalinger

(mill.kr.)20192018201720162015201420132012201120102009
Premieinnteker1 0199549049791 07610781047946885849819
Pensjonsutbetalinger9799759861 0131 0491 0891 1441 2191 4811 3251 122