Note 10
Skyldige offentlig avgifter

2019:BLUE:20182017
Forskuddstrekk skatt26 758 44327 314 32027 266 455
Skyldig arbeidsgiveravgift450 299418 121380 603
Påløpt arbeidsgiveravgift av avsetning feriepenger247 732239 069233 927
Utgående mva.33 1852097 553
Sum skyldige offentlige avgifter:BLUE:27 489 66027 971 72027 888 538