Note 7
Egenkapital

Reguleringsfond
Pr. 31.12.2018217 571 085
Endringer ført mot EK-
Pr. 01.01.2019:BLUE:217 571 085
Årets resultat55 084 551
Pr. 31.12.2019:BLUE:272 655 637

Reguleringsfondet er regulert i § 14 i lov om pensjonstrygd for sjømenn :
Overskudd i regnskapsåret legges til pensjonstrygdens reguleringsfond. Underskudd dekkes av reguleringsfondet. For øvrig fastsettes regler for forvaltning av reguleringsfondets midler av Kongen med Stortingets godkjenning.