Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

AndelerAnskaff. kostUrealisert avkastningBalanseført verdiVirkelig verdi
Obligasjon Norge
Alfred Berg Obligasjon:IN:165 27119 663 188-235 88319 427 30519 427 305
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst:IN:18 36119 769 659-228 14419 541 51519 541 515
DNB Obligasjon (III):IN:1 93619 765 769-76 85819 688 91119 688 911
Nordea Obligasjon III:IN:19 58419 594 354-85 88819 508 46619 508 466
DNB obligasjon 20 (II):IN:19 911 19 431 67449 58619 481 26019 481 260
DNB obligasjon 20 (III):IN:19 55619 264 814251 54819 516 36219 516 362
DNB Kredittobligasjon:IN:18 62119 778 419-131 88619 646 53319 646 533
DNB Obligasjon (I):IN:1 77219 604 92613 42719 618 35319 618 353
Obligasjon Global
KLP Obligasjon Global II:IN:13 52815 236 157703 94915 940 10615 940 106
Payden Global Short Bond Fund:IN:45 6384 863 693165 1495 028 8425 028 842
Aksjefond Norge
Arctic Norwegian Equities Class D:IN:3 2876 129 1141 049 7047 178 8187 178 818
Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN:9626 300 000547 2186 847 2186 847 218
KLP AksjeNorge Indeks II:IN:2 8406 066 652987 9157 054 5677 054 567
Aksjefond Global
KLP AksjeVerden Indeks:IN:1 1703 219 015828 2544 047 2694 047 269
Pengemarked
Holberg Likviditet:IN:22 3782 270 805-2 8742 267 9312 267 931
Danske Invest Norsk Likviditet Inst.9 2669 227 4716 1399 233 6109 233 610
Storebrand Likviditet:IN:1 07910 803 2886 90810 810 19610 810 196
Balanseført verdi 31.12.:BLUE:-220 988 9983 848 264224 837 262224 837 262

Kredittrisiko i PTS’ portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling
av renter og hovedstol. PTS ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy
andel statsobligasjoner.

Likviditetsrisiko vil være risikoen for at PTS ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt
tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har
relativt høy likviditet.

Investeringsstrategien tillater en maks aksjeandel på 10 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er
således lavt.

PTS har et eget reglement for forvaltning av fondet, fastsatt ved kgl.res. av 3. november 1995.

Realisert avkastning på investeringerRealisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg)Påløpt avkastning (andelsrenter)Utbytte på finansielle eiendelerKursdifferanser Endring urealisert gevinst/tap
Obligasjon Norge
:IN:Alfred Berg Obligasjon---375 81832 593
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst:IN:---500 4789 037
DNB Obligasjon (III):IN:---497 534176 304
Nordea Obligasjon III:IN:---373 52798 206
DNB obligasjon 20 (II):IN:---355 505106 981
DNB obligasjon 20 (III):IN:---381 258112 935
DNB Kredittobligasjon:IN:---482 252164 168
DNB Obligasjon (I):IN:---401 347208 274
Obligasjon Global
KLP Obligasjon Global II:IN:---349 4821 214 968
Payden Global Short Bond Fund:IN:---3 457147 094
Aksjefond Norge
Arctic Norwegian Equities Class D:IN:----1 129 898
Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN:----819 846
KLP AksjeNorge Indeks II:IN:----994 141
Aksjefond Global
KLP AksjeVerden Indeks:IN:----893 647
Pengemarked
Holberg Likviditet:IN:---39 6372 685
Danske Invest Norsk Likviditet Inst.:IN:15 55355 695-156 2246 139
Storebrand Likviditet:IN:10 12843 182-191 2287 890
:BLUE:25 68198 877-4 107 7476 124 735