Note 15
Annen driftskostnad

2019:BLUE:20182017
Lokaler og inventar3 645 8953 672 0623 485 406
Kontorrekvisita, tlf., porto m.m.718 518980 179912 128
IT-kostnader3 391 6671 669 6993 017 418
Tap av fordringer267 613121 5051 161 531
Endring i avsetning tap av fordringer-570 000-120 000-920 000
Øvrige driftskostnader1 861 9481 479 6611 684 861
Sum driftskostnader:BLUE:9 315 6407 803 1069 341 344
Tapsført pensjonspremie52642 780943 035
Tapsført pensjonskrav267 99190 166220 646
Innkommet tidligere tapsførte fordringer-904-11 442-2 150
Sum tap av fordringer:BLUE:267 613121 5051 161 531