Note 16
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter2019:BLUE:20182017
Renteinntekt735 418299 8071 040 052
Morarenter386 495536 241476 603
Sum renteinntekt:BLUE:1 121 913 836 048 1 516 654
Returprovisjon verdipapirer431 597292 057-
Annen finansinntekt1 1761 08415
Sum annen finansinntekt:BLUE:432 774 293 141 15

Finanskostnader2019:BLUE:20182017
Rentekostnad---
Bankgebyrer260 287316 365371 433
Inkassoomkostninger178 118214 368177 147
Annen finanskostnad428 934563 7704 570
Sum finanskostnader:BLUE:867 3391 094 503553 150
Netto finansposter:BLUE:687 34734 686963 520

Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående hos DnB.

Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Lindorff.