Note 3
Kundefordringer

Kundefordringer2019:BLUE:20182017
Kundefordringer til pålydende4 802 2131 789 4212 468 292
Avsetning til tap på kundefordringer-490 000-1 060 000-1 180 000
Sum kundefordringer4 312 213729 4211 288 292

Det er foretatt en avsetning for tap på fordringer som er basert på fordringer som er forfalt med over 90 dager, da disse anses som usikre.