Slik så 2019 ut for våre medlemmer

*Medlemmer med pensjonsgivende fartstid med latent rett til pensjon.
28 412

Aktive medlemmer

118 586

Med latent rett*

6 180

Pensjonister

Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Andel aktive medlemmer etter ordning ved ikrafttredelse av ny lov 1.1.2020

Lov om pensjonstrygd for sjømenn er endret med virkning fra 1. januar 2020 og er nå blitt todelt mellom en fartstidbasert og en inntektsbasert ordning. Hvilken ordning du tilhører avhenger av når du er født og om du er nytt eller eksisterende medlem i Pensjonstrygden for sjømenn.

69%

Inntektsbasert ordning
("ny" ordning)
Medlemmer over 50 år

31%

Fartstidsbasert ordning
("gammel" ordning)
Medlemmer under 50 år

Aldersfordeling aktive medlemmer

42

Gjennomsnittsalder

41,56 år gammel

Utviklingen de siste 10 årene

Aktive medlemmer

Pensjonister

Utvikling i aktive medlemmer etter segment

Annen offshore

Passasjerskip

Flyttbare innretninger

Tradisjonell skipsfart

Fiske

Pensjonister

Kart som viser de forskjellige fylkene i Norge i 2020.

Totalt i Norge
5 726 pensjonister (92,7 %)

Fra utlandet
454 pensjonister (7,3 %)

Vestland
1 143 pensjonister

Nordland
560 pensjonister

Troms og Finnmark
375 pensjonister

Oslo
123 pensjonister

Viken
411 pensjonister

Møre og Romsdal
943 pensjonister

Vestfold og Telemark
600 pensjonister

Agder
531 pensjonister

Innlandet
70 pensjonister

Trøndelag
358 pensjonister

Rogaland
611 pensjonister

Svalbard *)
1 pensjonister

Aktive medlemmer

Kart som viser de forskjellige fylkene i Norge i 2020.

Totalt i Norge
26 111 medlemmer (91,9 %)

Fra utlandet
2 301 medlemmer (8,1 %)

Vestland
5 891 medlemmer

Nordland
2 482 medlemmer

Troms og Finnmark
1 899 medlemmer

Oslo
490 medlemmer

Viken
1 081 medlemmer

Møre og Romsdal
5 125 medlemmer

Vestfold og Telemark
1 826 medlemmer

Agder
1 769 medlemmer

Innlandet
278 medlemmer

Trøndelag
2 026 medlemmer

Rogaland
3 239 medlemmer

Svalbard *)
5 medlemmer

Premieinntekter og pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalinger

Premieinntekter

Ny pensjonsordning vedtatt

2019 har vært et spennende år for PTS. Lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs ble vedtatt av Stortinget. Parallelt med behandlingen av forslaget til ny pensjonsordning i Stortinget har vi arbeidet med å ferdigstille systemløsningene våre for å kunne håndtere det nye pensjonsregelverket når dette trer i kraft fra 1. januar 2020.

Les beretning Se video

EFFEKTEN AV
DIGITALISERING

Ved å bruke den selvbetjente løsningen når du søker om pensjon vil du i de fleste tilfeller få svar med en gang. Innvilges du pensjon blir denne overført til din konto ved neste utbetaling. ​En stadig høyere andel benytter seg av den selvbetjente løsningen.

Høyere andel pensjonssøknader via
selvbetjent løsning på PTS.no

Selvbetjent søknad

Manuell søknad

100% av premieoppgaver mottat via PTS.no

Se alle nøkkeltall