Pensjonister

Kart som viser de forskjellige fylkene i Norge i 2020.

Totalt i Norge
5 726 pensjonister (92,7 %)

Fra utlandet
454 pensjonister (7,3 %)

Vestland
1 143 pensjonister

Nordland
560 pensjonister

Troms og Finnmark
375 pensjonister

Oslo
123 pensjonister

Viken
411 pensjonister

Møre og Romsdal
943 pensjonister

Vestfold og Telemark
600 pensjonister

Agder
531 pensjonister

Innlandet
70 pensjonister

Trøndelag
358 pensjonister

Rogaland
611 pensjonister

Svalbard *)
1 pensjonister