Utvikling i aktive medlemmer etter segment

Annen offshore

Passasjerskip

Flyttbare innretninger

Tradisjonell skipsfart

Fiske