Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Andel aktive medlemmer etter ordning ved ikrafttredelse av ny lov 1.1.2020

Lov om pensjonstrygd for sjømenn er endret med virkning fra 1. januar 2020 og er nå blitt todelt mellom en fartstidbasert og en inntektsbasert ordning. Hvilken ordning du tilhører avhenger av når du er født og om du er nytt eller eksisterende medlem i Pensjonstrygden for sjømenn.

69%

Inntektsbasert ordning
("ny" ordning)
Medlemmer over 50 år

31%

Fartstidsbasert ordning
("gammel" ordning)
Medlemmer under 50 år