Slik så 2019 ut for våre medlemmer

*Medlemmer med pensjonsgivende fartstid med latent rett til pensjon.
28 412

Aktive medlemmer

118 586

Med latent rett*

6 180

Pensjonister